Posts tagged ‘ACTA’

трънки и блогинки: За какво съм благодарен на Ивайло Калфин

This post was syndicated from: трънки и блогинки and was written by: Пейо. Original post: at трънки и блогинки

Ивайло Калфин, за мен, категорично е най-успешния представител на България в Европейския парламент. Неговите позиции и действия защитиха моите интереси и аз съм му изключително благодарен за направеното по следните теми:

1. ACTA
Ивайло Калфин бе от малкото членове на ЕП, които взеха отношение по темата за ACTA преди да стане видимо огромното недоволство и съпротива. Мотивите ми бяха по-крайни от неговите, но беше изключително подкрепа:

Аз съм против АКТА по две причини:

 1. Първо защото тя вменява на доставчиците на интернет отговорност по съдържанието. Това ще направи интернет много по-трудно достъпен, по-скъп и в ръцете на недемократични правителства може да се превърне в опасно оръжие.

 2. Второ, защото АКТА няма да реши въпросите с интелектуалната собственост. Те се решават по друг начин, включително с промяна на бизнес моделите.

2. Отворени данни
Наблюдавах внимателно работата му, като основен докладчик на Европейският парламент относно измененията в Директива на ЕС за повторна употреба на информацията от обществения сектор и с радост констатирах успехите му в налагането на най-прогресивното разрешение на голяма част от спорните въпроси. Неговата работа положи основата на уредба, която ще осигури опции за отваряне на публичните масиви от информация, което от своя страна ще създаде възможности, от които, се надявам скоро, да може да се възползваме.

3. Мрежова неутралност
Мрежовата неутралност е друга тема на информационното общество, в която са замесени изключително сериозни интереси. Позицията на Калфин:  „… доставчиците на интернет услуги не бива да налагат никакви ограничения, както на трафика и съдържанието, така и на използваните приложения“, защитава моите интереси.

4. Критика на управлението и позиции по болни теми

Това за мен са вододелни въпроси, по които всеки гражданин и особено политик трябва да вземе категорично отношение:

 1. Подслушване и злоупотреба със СРС
 2. Медийна собственост и независимост
 3. Изборът на Пеевски
 4. Поведението на Атака

5. „Други“

Горните четири групи от теми са ми важни и близки. В допълнение ми направи добро впечатление работата му по въпроси като:

 1. Бюджетната рамка за периода  2014-2020;
 2. Усилията за признаването на дипломите в ЕС;
 3. Позицията срещу анти-емигрантстката кампания;
 4. Опитите да се предложи решение за младежката безработица и
 5. Работата по общоевропейска идея за кибер сигурност

По изброените набързо по-горе причини съм благодарен на Ивайло Калфин и той има моето уважение като политик и смея да кажа държавник, макар и никога да не е бил близък до политическите партии, които съм подкрепял.

Въпреки всичко изброено, обаче, не бих подкрепил Ивайло Калфин за преизбиране като член на ЕП, ако с гласа си ще окажа директна или индиректна подкрепа на най-ретроградните леви сили. Искрената ми надежда е да намери форма, под която да мога да гласувам с чиста съвест за него.

TorrentFreak: Copyright Monopoly Disintegration Inevitable As It Only Takes A Single Country

This post was syndicated from: TorrentFreak and was written by: Rick Falkvinge. Original post: at TorrentFreak

copyright-brandedI believe in competition. I believe in experimentation to see what works best and what can be predictably repeated – call it the scientific method applied to society, if you like. This has been a problem geopolitically, as the United States has guaranteed its global rent-seeking by bullying other countries into so-called “free trade” agreements that are, in the best kind of newspeak, the exact opposite: they are agreements to prevent free trade in favor of incumbent monopoly holders.

But a monopoly only lasts as long as all involved countries respect it. In particular, a monopoly that touches the Internet – one such as the copyright monopoly – requires the cooperation of every single country connected to the Internet to live yet another day. The first country to defect from this oppressive monopoly construct will cause the floodgates of culture and knowledge to open – imagine The Pirate Bay located in a country where it is declared 100% legal, and where it is rightly illegal to harass its enormous library.

Three geopolitical zones stand to threaten the US dominance on this rent-seeking and the monopolies we know as the copyright and patent monopolies:

We have Europe, which has strength in its civil liberties tradition and its sheer economic strength – it is the world’s largest economic power, and so, any monopoly Europe doesn’t like just ceases to exist for all intents and purposes. Regrettably, European political leaders are perennially starstruck by anything the United States does, and won’t be challenging them any time soon, unless challenged in turn on the matter by something like the Pirate Party. (When it happens anyway, like with the ACTA defeat last year, it is due to citizen outrage – not because of any kind of political will.)

We have China, which has a different cultural and idealistic tradition than Europe and the Americas – Asia works on a timescale of generations and centuries, rather than one of weeks and months. There is patience to a degree unheard of in the West. The Chinese have economic clout comparable to the US and Europe, and are anything but stupid. They are copying the Intellectual Protectionism (IP) regimes of the United States, seeing how they can benefit the Chinese once China has taken the lead: protectionism works to preserve incumbence, and the Chinese understand this perfectly. So while the mechanisms may be preserved, their initial purpose may be subverted to a new geopolitical power than the one they were constructed to maintain.

Lastly, there is Latin America, which holds no love for the United States on any level after the interventionism of the past 50 years. Economically, they have half the GDP of the US or Europe, and so, they can’t compete on brute strength. However, they can compete with raw competition of the framework, and this appears to be one of the most exciting geopolitical developments in a long time.

Yesterday, it became clear that legally autonomous startup zones (plural) will be established in Honduras and other locations, with Panama and Guatemala watching the developments with great interest. A legally autonomous zone is a small location that gets to write its own experimental laws, in order to compete on a small-scale with country-level laws to find out at a laboratory scale if something works immensely better.

As many of these are planned in Latin America, and Latin America is rightly and royally sick of the copyright monopoly, I’m hopeful that one, just one, of them will ditch that monopoly concept in favor of real free trade and actual ownership rights. On an international network, it only takes one single country to declare the copyright monopoly obsolete for the entire planet to lose any and all copyright monopoly function. Now, we’ve arrived at the point where it only takes a single autonomous Internet-friendly startup zone to do so.

To illustrate, the book 1984 by George Orwell is still under copyright monopoly in the United States and Europe, but not in Australia, where it is published as public domain. This is something that is thoroughly illegal to distribute in Europe and the United States, but you can access it from there just fine, because it is legal to distribute in Australia, and Australia is connected to this thing we know as the Internet.

Now, imagine if one country – or one autonomous zone – desired to do this for all of humanity’s knowledge and culture, as part of free trade and free judicial competition.

The future looks immensely bright, and there is no copyright monopoly there at all. It only takes one single jurisdiction to topple the entire oppressive construct worldwide.

About The Author

Rick Falkvinge is a regular columnist on TorrentFreak, sharing his thoughts every other week. He is the founder of the Swedish and first Pirate Party, a whisky aficionado, and a low-altitude motorcycle pilot. His blog at falkvinge.net focuses on information policy.

Book Falkvinge as speaker?

Source: TorrentFreak, for the latest info on copyright, file-sharing and VPN services.

TorrentFreak: ISPs Condemn “Useless” Blocking Proposals From Secret Piracy Talks

This post was syndicated from: TorrentFreak and was written by: Andy. Original post: at TorrentFreak

ustr“The United States continues to have serious concerns regarding the inability of rights holders to secure legal redress in Switzerland in cases involving copyright piracy over the Internet,” the USTR’s 2013 Special 301 report reads.

“The United States strongly encourages Switzerland to demonstrate its commitment to copyright protection and to combating online piracy vigorously, including by taking steps to ensure that rights holders can protect their rights,” it adds.

The admonishment could’ve been worse. In its submission to the USTR the International Intellectual Property Alliance recommended that Switzerland be placed on the Watch List, complaining that around 35% of Swiss Internet users access unlicensed services in any given month. But the problems don’t stop there.

“The country has become an attractive haven for services heavily engaged in infringing
activity,” IIPA said, noting that Internet companies were moving their headquarters and servers to Switzerland. “From there, they provide a global service, effectively turning Switzerland into a major exporter of pirated content.”

In addition to a file-sharing portal friendly environment, U.S. rightholders are concerned by the Swiss attitude to regular file-sharing. Even when Swiss citizens obtain content from illegal sources, downloading copyrighted material for personal use is currently completely legal.

Only a change in the law can reverse that situation and with that in mind the USTR has made it clear to Switzerland that it is monitoring the work of AGUR12, a working group responsible for identifying the possibilities that exist for adapting copyright law to technical developments.

That process includes “ensuring an appropriate remuneration for the use of copyright-protected content” – i.e the combating of piracy. Like so many similar talks in recent years including ACTA and TPP, the discussions are being held largely in secret.

Copyright lawyer Martin Steiger reports that the U.S. Government (through its Swiss Embassy) and the entertainment companies (though local anti-piracy group SAFE) are actively participating in the talks. It comes as no surprise then that the group’s proposals have gone in the direction they have.

warningAccording to a report obtained by NZZ am Sontagg, AGUR12 have concluded that Swiss Internet service providers should be forced to delete content if hosted on Swiss-based sites. Most controversially their final report, which is now being sent to the Justice Minister, states that ISPs should display warnings when users attempt to access unauthorized content sources while “obviously illegal sites” should be rendered entirely inaccessible.

After not being invited to participate in the working group, ISPs are less than impressed with its conclusions, particularly as they suggest a march towards a change in the law.

“The Justice Department [will take measures] that affect the Internet and hosting providers but have not invited them to the working group. Accordingly, useless ideas have now emerged,” says Franz Grüter, managing director of ISP Green.ch

But while ISPs in the UK are now completely accommodating when faced with a blocking request from Hollywood or the music industry, the culture in Switzerland is quite different. Grüter says that in order to block a user, ISPs will have to monitor his or her traffic, a notion he rejects.

“Internet providers would have to become Internet police that would monitor their clients. This is moving towards censorship and arises from a totalitarian approach,” he says.

The idea was also condemned by Andrej Vckovski, president of industry association Simsa.

“We reject the monitoring of Internet traffic on principle, because to have exceptions opens a dangerous door. Suddenly, it would be conceivable, for example, to filter political content,” Vckovski said.

Of course, there is a conflict of interests. Currently the working group appears to have no proposals to criminalize file-sharing for personal use, but on the other hand they foresee a situation where the sites from where those files are obtained being blocked by ISPs.

Quite what kind of warnings the working group would require on sites isn’t clear, but warning people that they are about to engage in an entirely legal activity isn’t likely to carry much of an impact, especially since there is no Netflix or similar service currently available in Switzerland.

Source: TorrentFreak, for the latest info on copyright, file-sharing and VPN services.

TorrentFreak: At What Point Will The Next Generation Kill The Copyright Monopoly Altogether?

This post was syndicated from: TorrentFreak and was written by: Rick Falkvinge. Original post: at TorrentFreak

copyright-brandedBefore the Internet, and in particular before the compact cassette, the copyright monopoly was something that only concerned hotshot lawyers at the biggest possible publishing houses.

Before the ordinary person had the ability to record anything, the barrier to entry to disseminate culture and knowledge was too high for everybody and their brother to contribute to culture.

Let’s take a look at what happened when the compact cassette arrived. It was sort of an analog removable hard drive with music, that you plugged into an analog music player – the new thing at the time being that you could also write to it. Cassette players popped up everywhere, in particular in a form called ghettoblasters, where you’d carry a rather large box with loudspeakers and two cassette slots around, not to mention quite a few batteries.

Note that I wrote two cassette slots. All of these players also advertised how good they were at copying cassette tapes. You’d pop in the source tape, put a blank tape in the recording slot, and hit a gigantic button named “copy”. This was a feature that was heavily advertised – the better the blasters were at copying, the more music its owner would be able to collect.

The record industry at the time went absolutely ballistic, and said “home taping is killing music” in a largely ridiculed campaign. The bands at the time gave them the finger and printed that logo with the text “home taping is killing record industry profits” instead, adding “we left the reverse side [of the tape] blank, so you can help”. Nevertheless, this was the start of the war against ordinary people copying, something that has only escalated to ridiculous levels today. (Can you imagine a two-slot DVD player being sold today that would have a huge red button marked COPY on it?)

Today, people’s homes are raided at dawn by police with drawn weapons for listening to music and watching movies from unauthorized sources. (Imagine punishing somebody for listening to the old-style radio because the radio station didn’t have a proper spectrum license? How would they know?) Activists’ voices are being silenced using the copyright monopoly as a censorship mechanism. Secondary and tertiary liability is introduced using extortionate methods, further removing any rights to due process for mere freedom of speech. All while people in general share knowledge and culture as they have always done.

Entrepreneurs are even fined for playing their own music, as in music they wrote and played themselves, in their own cafés and shops – because the copyright monopoly construct demands fees to the collecting societies when somebody plays music.

All in all, the copyright monopoly construct has turned from something arcane that people didn’t care about into a downright oppressive and abusive construct that affects everybody in a way they strongly disapprove of. Laws must have the consent of the governed to be respected; the copyright monopoly today enjoys considerably less respect than speed limits, and that’s in a country where speeding is considered a national sport.

(This doesn’t mean that speed limits would be abolished by the next-generation politicians, but that’s primarily because the police don’t raid your home at dawn and confiscate all your phones, computers, photos, work, and conversations if you’re suspected of planning to drive above the speed limit.)

This is not going to hold. The next generation, the teenagers today who have grown up in this abusive environment, will kill this monopoly construct the first chance they get. And they will do so to positively thunderous applause among their peers.

I’ve chosen to position myself halfway on the Overton window in a position that allows the ideas I present to appear as radical, yet possible, as presented in The Case For Copyright Reform. In this way, I have set out to eliminate the worst abuses of the monopoly, solving 95% of the problems by going 75% of the way. Reducing the monopoly to cover commercial activity only, reducing the terms, making DRM illegal, and a few more things would go a long way.

Otherwise, when today’s teenagers have grown up enough to be pulling the strings, do you really believe they’ll buy the fairytale stories of how the monopoly construct that all of them saw as plainly abusive, oppressive, and extortionate is needed “for the artists to get paid”? When all they saw – when all everybody saw – was a monopoly construct that silenced artists, silenced challenges to the establishment’s status quo, killed technological innovation, and made sure that rich multinational corporations could buy the power they wanted?

There’s not a chance they’ll buy the fairytale stories from the copyright industry. They’ll all remember their own firsthand experiences. And they’ll kill the monopoly entirely, to thunderous applause.

A radical copyright monopoly reform is the last chance for the copyright monopoly to survive at all. It needs to be reformed to a level where it’s not grossly and repulsively abusive, and that needs to happen yesterday. If that reform doesn’t happen, the monopoly construct will be killed altogether, and sooner than we think.

If you doubt it, look at the SOPA and ACTA protests of yesteryear.

About The Author

Rick Falkvinge is a regular columnist on TorrentFreak, sharing his thoughts every other week. He is the founder of the Swedish and first Pirate Party, a whisky aficionado, and a low-altitude motorcycle pilot. His blog at falkvinge.net focuses on information policy.

Book Falkvinge as speaker?

Source: At What Point Will The Next Generation Kill The Copyright Monopoly Altogether?

TorrentFreak: NSA Spying and Anti-Piracy Laws Boost Demand for VPNs

This post was syndicated from: TorrentFreak and was written by: Ernesto. Original post: at TorrentFreak

spyOver the past couple of months the PRISM scandal has dominated the news, with many people calling for stronger privacy protections as a result.

While it may not come as a complete surprise that nearly all communications on the Internet are being monitored and stored, the revelations have brought discussion about Internet privacy to the mainstream.

As a result, privacy-centered Internet services such as the search engine DuckDuckGo and email provider Hushmail have seen a surge in traffic. New data shows that the same is also true for VPN providers.

Earlier this month IVPN ran a survey among 1,054 new customers, quizzing them on their motivations to sign up. The results below show that the PRISM scandal was the most mentioned reason with 28%, followed by several anti-piracy initiatives with 22% in total and the Patriot Act (11%).

Reasons to buy a VPN subscription

vpn-survey

The mention of the anti-piracy initiatives SOPA, CISPA and ACTA is noteworthy. They all failed to pass more than a year ago, but are still widely mentioned as reasons to buy a VPN. For many, they are probably seen as a synonym for anti-piracy laws in general.

In addition to leading the survey results, IVPN says that the PRISM controversy also resulted in a new subscriber surge. The VPN provider reveals that they enjoyed a 56% increase in sign-ups during June and July. While this is a pretty significant bump, they’re not the only ones to have noticed a boom in business.

Ipredator informs TorrentFreak that they have seen a few spikes in their signups, and Private Internet Access reports a clear increase in demand that may be attributed to NSA spying.

“The PRISM reports are bringing to light the horrendous privacy issues that have existed on the internet. It is clearly the time for cypherpunks to take action,” Andrew Lee of Private Internet Access says.

Privacy.io‘s Derek Spranger tells TorrentFreak that they have noticed an increase in interest, but that a VPN certainly isn’t the holy grail when it comes to NSA-type surveillance.

“Based on emails we have received, a lot more people have been referencing the NSA, but a VPN isn’t the solution to get away from PRISM. The issue isn’t data coming from you, but where it lands.”

“I know I should be plugging the company, but in relation to this it’s not correct,” Spranger adds.

IVPN also notes that while a VPN will hide your browsing and download habits, it’s not going to prevent the NSA from reading your email messages or listening in on your Skype conversations.

“Obviously using a VPN or TOR is not going to stop the NSA from reading your Gmail inbox, so in a technical sense, using a VPN specifically to counter PRISM isn’t going to work.”

“At least the mass media coverage of PRISM appears to be pushing the idea of online surveillance into the public consciousness on a much larger scale than previous controversies,” IVPN adds.

The best solution for privacy concerned citizens who want to escape mass-monitoring is not to use the Internet at all, and throw out the phone too. However, for most people that’s not really an option anymore.

Source: NSA Spying and Anti-Piracy Laws Boost Demand for VPNs

трънки и блогинки: Какво виждам от протестите

This post was syndicated from: трънки и блогинки and was written by: Пейо. Original post: at трънки и блогинки

Опитвайки се да осмисля случващото се с т.нар. Протести, виждам картинка, която не е консистентна с това, което се комуникира:

1. Медиите ги отразяват детайлно и може да се каже че ги насърчават. Не само протестите са  почти единствена тема в новините, но и са придружени от допълнителни  коментарни студия. Ако човек иска да знае кога и къде ще е следващия протест – телевизията е най-доброто място да се информира. Така е във всички електронни медии и не виждам причина, ако до вчера съм ги смятал за зависими и манипулируеми, от днес да ги считам, че отразяват самостоятелно и обективно.

2. Партиите. Всички политически партии инструктират членовете си да участват в протестите. Не е само БСП, но и ГЕРБ пращат активистите си под прикритие с цел да „оглавяват протестите“. Спокойно мога да твърдя, че в момента значима част протестиращите са изкарани по поръчение от парламентарните партии.

3. Полицията меко казано не пречи. Оставя възможност на малки групи да предизвикат голямо смущение. Блокировката на кръстовище за часове от двадесет човека е добър пример. Както предишните точки – това е политически обосновано поведение, а не е нещо, което може да се счете за добро изпълнение на задълженията.

4. Активните граждани не участват. Всички познати, с които говоря, могат да разберат причината за гнева, но не и посоката, в която се насочва тази енергия.  Сред политически активни хора със самостоятелно мнение по много въпроси, не мога да се намеря нито един който да се асоциира, да подкрепя насоката или да участва в тези протести. Това са хората, които организират и участват на всеки протест за природата, срещу подслушването, срещу ACTA и всички граждански движения в последните години. Сега тези хора се изолират и не може да е случайно.

Какво се постига? Хаос е успешно постигнатият резултат. Комуникационен хаос е по-точното определение. Посланията на протеста се променят и смесват, на преден план се изнасят най-абсурдните искания и участници. За мен, това са синхронни усилия с единствена цел е да се създаде несигурност, объркване и дори страх.

Как мога да го обясня? В такава ситуация „двойно или нищо“ е тип поведение, което би било печелившо. Стратегия, която подходяща за рискови профили като на Борисов и дисциплинирана организация като БСП. Във времена на несигурност печели най-дисциплинирания и най-организирания, който е поел риск да вземе това, което е пожелал. Спомнете си как бившите партийци, милиционери и спортисти успяха в началните години на прехода. Аналогиите със СДС и годините след 1989 са много. Властта не е за всеки. Иска се психика, която не е присъща за хора, които са докарани до мизерия и отчаяние.

В обобщение – в момента се обосновава нужда от значима промяна, чрез привиден хаос.

Притеснявам се, защото няма добра промяна, която е предизвикана от несигурност, объркване и страх.

TorrentFreak: Dotcom Extradition Judge Steps Down After “U.S. Enemy” Comment

This post was syndicated from: TorrentFreak and was written by: enigmax. Original post: at TorrentFreak

For the greater part, Kim Dotcom and his co-defendants will have been pretty happy with Judge David Harvey, the man overlooking their increasingly controversial extradition case.

Things had been going well, with the Judge ruling favorably towards the Megaupload founder and his friends on a number of occasions, but last week he apparently overstepped the mark.

It happened during the NetHui conference after the launch of “Fair Deal”, a campaign opposing amendments to New Zealand copyright law that could become part of the Trans Pacific Partnership (TPP) agreement. In common with ACTA that went before it, TPP negotiations are being held in secret and being used by the U.S. entertainment industries to push for tougher copyright law.

One of issues surrounds the circumvention of DVD region codes which currently allows New Zealanders to watch DVDs from other regions without committing an offense. TPP seeks to remove that freedom, and Judge Harvey made it clear he wasn’t happy with that.

“Under TPP and the American Digital Millennium copyright provisions you will not be able to do that, that will be prohibited… if you do you will be a criminal – that’s what will happen,” Judge Harvey said, adding:

“..we have met the enemy and he is [the] U.S.”

Quickly, NZHearld quoted Auckland University law professor Bill Hodge describing the comment as potentially “unhelpful” but clearly the pressure has been building since.

This morning, Chief District Court Judge Jan-Marie Doogue announced that Judge Harvey had decided to step down from the case over the comments.

“He recognizes that remarks made in the context of a paper he delivered on copyright law at a recent internet conference could reflect on his impartiality and that the appropriate response is for him to step down from the case,” she said.

Over the past few months, Judge Harvey has ruled several times in favor of Dotcom and his co-defendants.

Back in April, he praised Dotcom and his associates on their “commendable” behavior, going on to reinstate Dotcom’s Internet access, his swimming sessions, and visits to a recording studio to finish his album.

He went on to grant Mathias Ortmann, Bram van der Kolk and Finn Batato permission to travel to Dotcom’s home once a week for a maximum of six hours so that they could work on their defense.

And in May and against U.S. wishes, Judge Harvey ordered the disclosure of all documents related to crimes the “Megaupload conspirators” had allegedly participated in.

The extradition case, scheduled for 2013, will now be heard by Judge Nevin Dawson.

Source: Dotcom Extradition Judge Steps Down After “U.S. Enemy” Comment

Кътчето на Селин: АСТА е мъртва, да живее АСТА?

This post was syndicated from: Кътчето на Селин and was written by: Selene. Original post: at Кътчето на Селин

Вчера хората, които излязохме през зимата да протестираме срещу АСТА, официално получихме това, което искаме – Европейският парламент отхвърли ратифицирането на така нареченото търговско споразумение за борба с фалшифицирането.
Това се случи след като стотици хиляди европейци изпълниха европейските площади и протестираха срещу АСТА и срещу така наречената „борба с пиратството“, в името на която се готвеше окупиране на Интернет – но не от движението „Окупирай Уолстрийт“, а от същите корпорации, които вече са окупирали почти всичко, намиращо се оффлайн и бързат да завземат и онлайн пространството.
Сред тези европейци бяхме и ние. На 11-ти февруари многохилядно шествие скандира „НЕ на ACTA“ по улиците на София и изпълни целия площад пред парламента, принуждавайки управляващите да обещаят, че ще „приемат споразумението с резерви“, а именно без частта за следенето на Интернет. Крайно недостатъчно, защото това споразумение или се приемаше цялото или не се приемаше цялото (да не говорим, че имаше ужасно гнили неща и сред незасягащите Интернет), но – забележете – поеха ангажимент да не осъществяват това следене на Интернет.
Сега, след като Европарламентът сложи край на цялото споразумение, би трябвало да си отдъхнем? Уви, не.
Защото проектът за нов Наказателен кодекс на България е предвидил нови драконовски мерки. Минимална предвидена присъда за т.нар. „пиратство“ е 1 година затвор или пробация, присъдата за масовия случай се вдига от 5 на 6 години, т.е. става тежко престъпление, щом е над 5 години затвор. Това означава, че „пиратстството“ се наказва в някои случаи по-строго от престъпления като изнасилване или от убийство по непредпазливост. Отпадат и административните наказания за „маловажни“ случаи – заменят се директно със затвор или пробация.
Ще цитирам конкретните членове от проекта за нов НК. Целият можете да прочетете тук.

Ползване на чужда интелектуална собственост
Чл. 195. (1) Който противозаконно записва или използва по какъвто и да е начин предмет по чл. 193 без съгласието на носителя на съответното право, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба.
(2) Който противозаконно държи носители на предмет по чл. 193 в големи размери или в голямо количество, или държи матрица за възпроизвеждане на такива носители, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години и с глоба не по-малко от две хиляди лева.
(3) Когато предметът по ал. 2 е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от три хиляди до петнадесет хиляди лева, като съдът може да наложи и конфискация до една втора от имуществото на дееца.
(4) Когато с деянието по ал. 1 – 3 са причинени значителни вредни последици, наказанието е:
1. в случаите по ал. 1 или 2 – лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева;
2. в случаите по ал. 3 – лишаване от свобода от три до десет години, глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.
(5) Когато деянието по ал. 1 или 2 представлява маловажен случай, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.
(6) Предметът на престъплението по ал. 2 и 3 се отнема в полза на държавата и се унищожава.

Извод 1 – ACTA официално е отхвърлена от цялата Европейска общност, но нашите управляващи са решили да си направят българска АCTA.
Извод 2 (нищо ново) – на думите на управляващите в България не може да се вярва.
Извод 3 – в името на интересите на малцина, се правят свръхнаказания и свръхмерки за ограничаване на свободата на информация и свободата в Интернет като цяло на всички останали. Защото както от опит знаем, борбата с пиратстото не се изчерпва само със защитаване на правата на (евентуално и хипотетично) ощетени творци. Обикновено тя бързо се изражда в перфектното оръжие срещу свободата на словото. И без този Наказателен кодекс все още да действа такива случаи вече има, просто без наказание за нещастния човек, който си е позволил да изкаже критика.
Извод 4 – ако искаме да спрем тази лудост, ще трябва отново да протестираме, отново за същото нещо. Имам чувството, че разчитат на нашата късопаметност, разсеяност и умора. Че очакват да ни писне, да вдигнем рамене и да кажем „Правете каквото искате, майната ви!!“. Само че аз не мисля, че това ще се случи.
А вие?

Блогът на Юруков: Техническо ръководство за активисти

This post was syndicated from: Блогът на Юруков and was written by: Боян Юруков. Original post: at Блогът на Юруков

техника социални мрежи снимки протест предаване на живо блог активист technologyandinternet idei bylgariq Благодаря за снимката на FRED DUFOUR/AFP/GettyImages

Независимо дали сте активисти, протестиращи, еколози, еко-мафия, негодници, пирати или анонимни, събира ви нещо общо – недоволството и желанието да промените нещата към по-добро. Друго общо между всички протести и акции е, че бяха организирани почти изцяло децентрализирано – Facebook, Twitter и блогове. Тези технологии помагат да говорим по-лесно и да споделяме, а там където има свободен разговор винаги се формират групи с общи интереси, цели и идеи. Новите възможности на мрежата са инструмент, който подпомага не само революциите в близкият изток, но и протестите у нас. Видяхме как Асен Генов предаваше на живо от протестите срешу ACTA и закона за горите. Видяхме стотици снимки и tweet-ове по време на акциите, разкази на очевидци и спонтанна организация в защита от провокации.

Примерите за жалост обаче се броят на пръсти. През последните дни единствено Асен, Offnews и PIA пускат на живо информация от пожарите във Витоша. По време на протестите само обичайните заподозрени tweet-ваха, а повечето снимки и сигнали се появяваха чак няколко часа след случилото се. Силата на технологиите не е само в организацията, но и в медийното покритие и анализа на такива събития. Максимата “колкото повече – толкова повече” важи с пълна сила. Ето няколко идеи в тази насока:

Tweet + снимка + geotag

Нека започнем с това, че вече почти всеки има smartphone (или смартфон, както предпочитате). Те позволяват инсталирането на всякакви приложения. Също така, мобилният интернет става все по-достъпен и повечето хора в протестите го имат. Използвайте го. Някои от телефоните (HTC на Android, например) дори позволяват да го споделяте. Ценно е когато се качват постоянно съобщения със снимки в реално време. Вече всички телефони имат и GPS и може да се добавя местоположение към tweet-овете. Така може да проследим развитието на една акция не само като време, но и като месторазположение. В случая Tweet-овете са по-полезни, защото могат да се търсят и събират. Facebook съобщенията се виждат и могат да бъдат намерени само от приятелите ви. Използвайте и услуги като Flickr, Ustream, YouTube и Foursquare.

Малко известният crowdsourcing

С tweet-ове може да се пускат всякакви съобщения, но е изключително трудно да се извлекат сигнали и полезна информация. Тук идва ред на crowdsourcing-а – събиране на информация от масите. Всеки подава сигнали в структуриран вид, които се събират на едно място. Пример за това беше сайта Fairelections.eu, с който събирахме сигнали за нарушения на последните избори. Друг пример е Crime.bg, който събира сигнали за всякакви престъпления. За жалост обаче активността там е доста ниска.

И двата сайта се базират на платформата Ushahidi. Тя има и мобилно проложение, с което лесно може да направите снимка и да изпратите сигнал за престъпление, корупция, пожар или каквото и да е. С едно приложение може да добавите няколко различни проекта и да изберете на кой да изпратите сигнал. Разбира се, има и други подобни платформи.

В случаят с пожарите във Витоша в момента, такава платформа би била много полезна, ако хората знаеха, че могат да я използват. Видимо получаваме грешна или объркана информация не само за движението на пожара, но и за действията на кризисния щаб. Едва вчера видяхме първите приблизителни карти на пожара. В същото време от самото начало имаме десетки доброволци, които са на място и виждат какво става. Достатъчно е по един във всяка група да изпращат редовно tweet-ове или сигнали към такава платформа и веднага може да се показва на карта движението на огнеопорците и огнището. Подобни карти са направени за много страни и събират сигнали отдавна. Ето една такава за пожарите в Монтана в щатите.

Важно уточнение за crowdsourcing-а е, че има малко общо с това, което медиите у нас наричат “Новини от читателите”. Единствено сайтът на БТВ за докладване на сметища в рамките на кампанията за изчистване на България се доближава. Тогава обаче не пуснаха данните свободно и в отворен формат в мрежата. Нямаше също така анализ на причините за сметищата. Ако се сещате за други примери, ще ги допълня тук.

Анонимност

Ако смятате, че действията ви поставят в опастност от бизнес или политически интереси, добре е да се замислите за анонимността си. Запомнете, че всяка интернет услуга има задължение да предава информация на официалните власти, когато има прокурорско разпореждане. през последните шест месеца, например, България е изискала идентифицирането на няколко акаунта в Twitter. Аналогични неща могат да се случат с Facebook и YouTube. Затова е добре да използвате системи като TOR или поне прокси сървъри, за да скриете местоположението. Данните, които предавате, разбира се, могат да бъдат проследени, но стига да не съобщавате лична информация и използвате криптирана връзка (https) ще се сравнително в безопастност. Сайтовете, които искате да направите анонимно, трябва да се хостват извън територията на България. Домейните могат да се закупят с възможност за скриване на собственика. Често се използва GoDaddy за тази цел.

Независимо от всички усилия обаче, най-лесно се идентифицира човек чрез т.н. social engineering. Това означава търсене на лична информация, сравнение на данни, контакти, съвпадения във време и местоположение. Ако подадете информация към Wikileaks или Бивол, например, в нея може да има контекстуална информация, която да сочи обратно към вас. Макар те самите да я изчистват преди да бъде пусната, добре е да внимавате. Същото важи за снимките и tweet-овете ви – премахнете информацията за фотоапарата, geotag-овете и приложението за качване, което използвате. Географските координати са особено важни, защото се забравят лесно и може да бъдете намерени още по-лесно.

Facebook спрямо блогове

Когато искате да опишете личните си впечатления, призив или просто да изтъкнете определен проблем, препоръчвам блоговете пред Facebook бележките. Забелязвам доста случаи, в които се качват текстове като снимки, описва се призив в коментарите снимка или се качва бележка. Проблемът с този подход е, че го виждат отново само приятелите ви. Дори да се сподели от много хора, следенето на разпространението, коментирането и възможностите за разширение на тезата са ограничени. В същото време блоговете предоставят възможност както да се изложи тезата по-широко, така и да се представи в независима платформа. Статията може да се сподели пак в социалните мрежи с подходяща снимка или призив.

Данни, доказателства и примери

Винаги е добре да се представят доказателства, когато се борите за определена кауза. Един от начините да го направите е като използвате данни и ги покажете по определен начин. Например може да покажете нарушенията на Натура 2000 на карта, графика с печалбите на звукозаписната индустрия спрямо тези на изпълнителите, мрежа от връзки между депутати и бизнесмени и прочие. Данните могат да бъдат таблици лесни за анализ или пък описание в свободен текст. За целта има доста интрументи за анализ и визуализация на данни. В блога на OKFN започваме да пускаме линкове към такива.

Една картинка показва повече от 1000 думи

Повечето хора ще обърнат повече на визуални примери. Затова публикувайте много снимки и клипове. Видяхме какъв ефект имаха снимките от протестите срещу закона за горите. Както споменах в предишните точки, добре е тези снимки да се пускат по възможност още по време на събитията. По същият начин е добре да се изготвят инфографики описващи важни аспекти от дадена тема. Те могат да събират много информация и статистика в няколко лесни за смилане графики. И нас се използват се от време на време от Капитал.


Ако имате още технически съвети към хората искащи да изразят мнението си или да развият някаква кауза, моля споделете ги в коментарите. Ще се радвам на всякакви идеи за инструменти, приложения за телефони или интернет сайтове, които биха помогнали.

[Медийно право] [Нели Огнянова]: ACTA | 4 юли 2012 | Значи е възможно.

This post was syndicated from: [Медийно право] [Нели Огнянова] and was written by: nellyo. Original post: at [Медийно право] [Нели Огнянова]

Европейският парламент отхвърли ACTA с 478: 39 (165). Споразумението няма да влезе в сила нито за ЕС, нито за държавите от ЕС. Пет от тях дори не  подписаха.

За първи път Европейският парламент, упражнявайки правата си по Договора от Лисабон, отказва сключване на международно търговско споразумение.

Споразумението е подписано и от държави  (САЩ, Япония, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Сингапур, Южна Корея, Швейцария, Мексико и Мароко), които все още могат да предприемат действия с ефект влизането му в сила.

С особена тежест е позицията на САЩ, двигател на АСТА, тъй като САЩ биха могли да използват за прилагането на АСТА т.нар. механизъм по Раздел  301 на ТЗ на САЩ (U.S.’s  Special 301 process). Както се изяснява в съобщение на EFF, няма ясно обявена официална позиция (все още обмисляме). Интригата, освен другото, е в правната квалификация: ако споразумението ще се одобрява

 •   като търговско споразумение,  се изисква одобрение на Конгреса, или
 • като друг вид правен акт (sole executive agreement),  може да влезе в сила само с одобрение на президента, но за да се избегне първата процедура (одобрение на Kонгреса),  е предвидена проверка за определени конституционни изисквания. EFF иска информация дали те са изпълнени.

Гласуването в ЕП вчера има формален и символен ефект.

 • Формално,  преграден е пътят на един  недемократичен опит за налагане на неясни и определено небалансирани правила, подкрепяни от индустриите на съдържанието. Както посочва EDRI, приемането на споразумението би  попречило за години напред да се приеме една адекватна на днешната действителност система за авторски права в Европа.
 • Но гласуването показа още, че всеки глас е важен.  Гласовете на гражданите срещу корпорациите.  Много съобщения вчера започваха със Значи е възможно!

Преди време във FTBlogs  се твърдеше, че

България се отказа от ратифицирането на АСТА след протести, предизвикани от желанието на българите да запазят неограничен достъп до пиратско съдържание в интернет.

Всъщност не.

Всъщност не за да запазят неограничен достъп до пиратско съдържание в интернет. Не виждам FTBlogs да са написали днес, че евродепутатите са отхвърлили АСТА, за да запазят неограничен достъп до пиратско съдържание в интернет.

Сега да се приготвим за следващия ход. Наесен: IPRED 2.


Кътчето на Селин: Защо има смисъл да се протестира (нагледен пример)

This post was syndicated from: Кътчето на Селин and was written by: Selene. Original post: at Кътчето на Селин

Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) бе отхвърлено от Европейския парламент и следователно не може да се превърне в закон за Европейския съюз. Това е първият път, когато Парламентът упражнява правото си по Лисабонския договор за отхвърляне на международно търговско споразумение. 478 депутати гласуваха срещу ACTA, 39 в полза и 165 се въздържаха, съобщиха от пресслужбата на ЕП.
Ето тази новина се появи преди час в агенция „Фокус“ Това е доказателство, че фразата „нищо няма да промените, нищо няма смисъл“ е… лишена от смисъл. :) Чухме я доста пъти през февруари, когато излязохме на протест срещу това търговско споразумение – не само ние, а още стотици хиляди хора от различни европейски държави.
Варненци също слушаха за липсата на смисъл, докато се бореха за Морската градина. Вчера като пореден акт на протест те направиха блокада пред общината си. Днес общинските съветници приеха окончателния вариант на Общ устройствен план на Варна, в който правят отстъпки за Морската градина.
Мисля, че няма смисъл да ви напомням как се появиха забраната за садене на ГМО в България или пък мораториума върху добива на шистовия газ в България.
Но нещата във Витоша все още висят на косъм, пожарът изглежда е умишлен, а организирането на гасенето му – скандално хаотично и неефикасно. Не бива да си вярваме прекалено и да мислим, че като викнем два пъти на площада и всичко ще се нарежда от самосебе си. Уви, срещу нас стоят олигарси от висок ранг, които хванат ли кокала, трудно го пускат. За да успеем да опазим Витоша от Цеко Минев и компания, трябва постоянство.
За всички хора, които се чувстват подготвени да се включат в гасенето на пожара в Бистришко бранище  – това е Фейсбуук група за кординиране. За тези, които нямат възможност да гасят пожара лично, утре има шествие в солидарност с огнеборците и в отстояване на позицията срещу желаните от Витоша Ски законови поправки, целящи застрояване на планината. То е обявено за „планинари, туристи, катерачи, скиори, бордисти, колоездачи, парапланеристи и ВСЯКАКВИ любители на планината и ГОРАТА“.
Според мен е хубаво да отправим и призив за адекватни действия на властта спрямо пожара, защото отказване на хеликоптери за гасене на пожари от Израел и засега липса на отговор на предложението от Македония, както и размотаване на доброволците, намиращи се в планината, не са адекватни действия.

А тези снимки и свидетелства поставят под въпрос и самия произход на пожара!

Ъпдейт:

TorrentFreak: ACTA Is DEAD After European Parliament Vote

This post was syndicated from: TorrentFreak and was written by: Rick Falkvinge. Original post: at TorrentFreak

This is a day of celebration.

This is the day when citizens of Europe and the world won over unelected bureaucrats who were being wooed and lobbied by the richest corporations of the planet.

The battleground wasn’t some administrative office, but the representatives of the people – the European Parliament – which decided in the end to do its job beautifully, and represent the people against special interests.

The road to today’s victory was hard and by no means certain.

478 against, 39 in favor and 165 abstentions

What lead us here?

Six months ago, the situation looked very dark. It was all but certain that ACTA would pass unnoticed in silence. The forces fighting for citizens’ rights tried to have it referred to the European Court of Justice in order to test its legality and to buy some time. But then, something happened.

A monster by the name of SOPA appeared in the United States. Thousands of websites went dark on January 18 and millions of voices cried out, leaving Congress shell-shocked over the fact that citizens can get that level of pissed off at corporate special interests. SOPA was killed.

actaIn the wake of this, as citizens realized that they don’t need to take that kind of corporate abuse lying down and asking for more, the community floodlights centered on ACTA.

The activism carried over beautifully to defeat this monster. Early February, there were rallies all over Europe, leaving the European Parliament equally shell-shocked.

The party groups turned on a cent and declared their opposition to ACTA in solidarity with the citizen rallies all over the continent, after having realized what a piece of shameless mail-order legislation it really was, to the horrors of the corporate shills who thought this was a done deal. Those shills tried, tried hard, tried right up until today, to postpone the vote on ACTA past the attention of the public and the activists.

Alas, they don’t understand the net. And there’s one key thing right there: the net doesn’t forget.

Parliament members right after the vote

But the key takeaway here is that it was us, the activists, that made this happen. Everyone in the European Parliament are taking turns to praise all the activists across Europe and the world for drawing their attention to what utter garbage this really was, not some run-of-the-mill rubberstamp paper, but actually a really dangerous piece of proposed legislation. Everybody thanks the activists for that. Yes, that’s you. You should lean back, smile, and pat yourself on the back here. Each and every one of us has every reason to feel proud today.

What comes next?

In theory, ACTA could still come into force between the United States and a number of smaller states. Ten states have been negotiating it, and six of those need to ratify it to have it come into force. In theory, this could become a treaty between the United States, Morocco, Mexico, New Zealand, Australia, and Switzerland. (But wait, the Mexican Senate has already rejected ACTA. As has Australia and Switzerland in practice. Oh well… a treaty between the United States and Morocco, then, in the unlikely event that the United States will actually and formally ratify it. You can see where this is going.)

As described before on TorrentFreak, without the support of the European Union, ACTA is dead. Doesn’t exist.

The European Commissioner responsible for the treaty, Karel de Gucht, has said that he will ignore any rejections and re-table it before the European Parliament until it passes. That’s not going to happen. Parliament takes its dignity very seriously and does not tolerate that kind of contempt, fortunately. This is something relatively new in the history of the European Union’s democracy – the first time I saw Parliament stand up for its dignity was during the Telecoms Package, where the Commission also tried to ram through three-strikes provisions. (Instead, Parliament made “three strikes” schemes illegal in the entire European Union.)

That said, many of the bad things in ACTA will return under other names. For the lobbyists, this is a nine-to-five job of jabbing against the legislation until it gives way. Just another day at work. We need to remain vigilant against special interests who will return again, again, and again, until we make sure that the legislative road for them is completely blocked. We must remain watchful.

But not today.

Today, we celebrate a job extraordinarily well done.

Today, on July 4, Europe celebrates a day of independence from American special interests.

Today, we stood up for our most basic rights against corporate giants, and won.

Congratulations to all of us, and thanks to all brothers and sisters on the barricades across the world who made this happen.

(This article is also posted on falkvinge.net.)

About The Author

Rick Falkvinge is a regular columnist on TorrentFreak, sharing his thoughts every other week. He is the founder of the Swedish and first Pirate Party, a whisky aficionado, and a low-altitude motorcycle pilot. His blog at falkvinge.net focuses on information policy.

Book Falkvinge as speaker?

Source: ACTA Is DEAD After European Parliament Vote

TorrentFreak: This Week We Kill ACTA – Or Get Locked Down In Monopolies For Decades

This post was syndicated from: TorrentFreak and was written by: Rick Falkvinge. Original post: at TorrentFreak

actaThere has been no shortage of ugly tricks, and they keep coming. The latest is a rumor that the pro-big-business and pro-monopoly EPP party group is going to try couping the ACTA vote off of this week’s agenda, postponing the vote indefinitely rather than risking a defeat.

I say “coup” as the agenda is usually set in mutual understanding, and is not considered a place for political last-minute sniping if you can’t win your issue in the public and honest debate.

The agenda is set in a small Europarl meeting tomorrow Monday at 17:00, before most Members of European Parliament (MEPs) have arrived to the weekly plenary session. It’s supposed to be a matter of formalities.

But the good news is that all other parts of Parliament – and indeed even some parts of the EPP group – are listening to citizens. They’re seeing their inboxes fill up with mails urging them to reject ACTA, mails coming in from all over the world.

And this is where we need to get working in a final gigantic effort in mailing the European Members of Parliament. That’s regardless of where in the world we live – ACTA is a global concern. It’s even quite the statement for an American or Brazilian to ask the Europarl to reject ACTA.

I have taken the liberty of setting up a mail alias, europarl-all@falkvinge.net, that resolves to all the official addresses of the 750-plus Members of European Parliament. This is your time to tell them why you don’t want ACTA, in polite, courteous, and personal words.

(If you want example letters to look at and send, I have three examples over at my own blog. Do not under any circumstances write in a threatening or aggressive manner.)

It is not readily visible from the outside, but the street protests and concerned mails from citizens in Europe and elsewhere have made all the difference in turning the tide on this treaty that locks in the incumbents and shuts out the next generation. Every mail makes a difference. A mail a minute is a torrent. We know we can do better than that, we can do much better than that.

The European Commission – the pro-incumbent-business administration of Europe – has been rumored to be contacting Members of European
Parliament individually to get them to postpone the vote. The responsible Commissioner Karel de Gucht even went on record that he’s going to be so furious with a Parliament that rejects ACTA, he’s going to keep it in the desk and present it again to the next Parliament in 2015 if it is rejected this week.

(We’ll see about that, by the way. Parliament takes its dignity very seriously, and it’s Parliament that appoints the Commission. I’m not sure that a Commissioner with that poor a judgment and that much a disrespect for Parliament will keep his job when the next Commission gets appointed.)

This week, a half-decade of political trickery, sneakery and thievery comes to its end. Let’s indeed make sure it comes to an end. This is the political and business nobility against the rest of the people, against all of us. Fortunately, the European Parliament knows who to listen to when nobody else does – so we must make sure that ACTA doesn’t pass there.

Just to give an impression of how desperate the monopoly proponents have become, one MEP in the EPP group – Marielle Gallo – has called the citizen protests “a soft form of terrorism”, and says that “the politicians should be doing the thinking for the citizens”.

Did you mail the MEPs yet? What are you waiting for? The vote is on Wednesday at noon.

About The Author

Rick Falkvinge is a regular columnist on TorrentFreak, sharing his thoughts every other week. He is the founder of the Swedish and first Pirate Party, a whisky aficionado, and a low-altitude motorcycle pilot. His blog at falkvinge.net focuses on information policy.

Book Falkvinge as speaker?

Source: This Week We Kill ACTA – Or Get Locked Down In Monopolies For Decades

TorrentFreak: Final Europarl Committee Rejects ACTA: Internet-Lobbyists, 5-0.

This post was syndicated from: TorrentFreak and was written by: Rick Falkvinge. Original post: at TorrentFreak

actaA lot of prestige had been building up toward today’s vote in the International Trade committee (INTA), which was about to give its recommendation to the European Parliament on the ACTA treaty.

Six months ago, it looked like a no-brainer. Then, protests on the streets in Poland appeared, spreading through Europe like wildfire. The Polish government promised to put ratification of ACTA on hold, pending the outcome of the European Parliament. Shortly thereafter, so did pretty much everybody else.

So, all eyes on the European Parliament.

I have written before on why ACTA lives or dies with the acceptance of Europe: if two of the world’s three largest economies do not accept a trade treaty, it does not exist. China (#3) is not a party to ACTA, and it is being pushed by the United States (#2). If the European Union rejects it, the treaty is without practical effect.

So, again, all eyes on the European Parliament.

For an acceptance or rejection in the European Parliament, one committee becomes primarily responsible for every issue, recommending a course of action to their colleagues. For the many issues handled every day, this is usually a very helpful process – getting input from the people most knowledgeable on the topic. For complex topics, another committee can sometimes join in, sending their own recommendation to the responsible committee in turn.

For ACTA, there have been four such advisory committees in addition to the responsible main committee. Those four were Industry, Civil Liberties, Development, and Legal Affairs. They voted on May 31 and June 4, and all voted to recommend a rejection. This was encouraging for the net activists, very encouraging, but didn’t really say anything about the vote in International Trade – the main committee – for such a high-profile issue.

There has been no shortage of stunts pulled that were, at best, questionable. Yesterday at 18:00, the person responsible for ACTA in the European Commission (roughly the executive branch of Europe), Karel de Gucht, held a firebrand speech to the committee, telling them how to vote. He added that if Parliament votes the wrong way, he’ll just re-submit ACTA to the next parliament (!). He was later rightfully scolded by some Members of the European Parliament (MEPs) for showing an unacceptable level of disrespect for the separation of powers and for the democratic institution of Parliament.

So this morning, the INTA committee gathered for its vote. Some industry group had managed to put up a poster across the entire door, urging them to vote for adoption. This breaks a very long set of very bureaucratic rules and raised quite a few eyebrows. The room was filled to and over capacity – TV cameras were lining the walls, and people were standing in the back and along the sides, all seats being taken in the quite large room. INTA had 32 items on its agenda, starting at 10:00, and ACTA was last.

When an issue is adopted or rejected in committee, the committee starts out from a draft report suggesting a stance it should take, and then, any MEP on the committee can suggest a change – an amendment – to the draft. The draft report in INTA said that the committee recommends parliament to reject ACTA (“withhold its consent”). Some MEPs wanted these particular words to be replaced by others, so there were some amendments on the table. The two first amendments said the exact same thing – replace the words “reject ACTA” with “adopt ACTA” – and the third replaced “reject ACTA” with “postpone a decision until the European Court of Justice has said whether ACTA is legal or not.”

The party group lines were quite defined. The positions had been established, the prestige had been bet, the trenches had been dug. Those in favor of ACTA were the EPP and the ECR party groups, comprising almost exactly half of Parliament, and those against were the rest.

INTA started out with 29 MEPs present, and everybody kept counting who was present to try to figure out which side had the majority. Early counts said that the for and against sides had 14 votes each, so there was frantic activity figuring out where the 29th vote went.

Then, mid-session, an INTA MEP with voting rights showed up, bumping the total vote count to 30. Lather, rinse and repeat all the frantic guesses about majorities for ACTA.

Fifteen minutes later, repeat the same thing happening all over again as the 31st MEP appeared in committee.

At 11:30, the INTA committee finally got to the thirty-second item on today’s agenda, ACTA. The first thing that happened was that the first two amendments, those wanting to adopt ACTA, were withdrawn.

This led us to the situation where there was not even a proposal on the table to adopt ACTA. It was “say no now”, or “decide later”. So ironically, the trade group who was breaking half of the rules in the book by putting the “adopt ACTA” poster on the outside of the committee door couldn’t even theoretically have their will.

Moment of truth. Amendment three, changing “reject” to “postpone”. The vote was called, the vote was closed, and the numbers came up on screen. 13 votes in favor of the amendment, 19 votes against it, no abstains. WE WON! WE WON!

…but wait…?

19 plus 13 is … thirty-two. There are 31 MEPs. There was one vote too many. The vote was repeated, but at this time, it was practically over: one vote less from either side would not change the outcome. The amendment would be rejected, and the draft report would be adopted, recommending the European Parliament to reject ACTA.

The new vote said 19-12. The amendment was defeated by 19-12, and the draft report recommending a rejection of ACTA was adopted by the same numbers.

Thunderous applause interrupted the session. WE WON!

So what does this mean? The ironic thing is that it doesn’t really mean much in terms of the adoption or rejection process. ACTA is such a high-profile issue that people are already decided, quite regardless of the committee recommendation. But it does give you an indication of how the majorities lie — and what the vote in plenary in about 10 days will look like.

In the press conference after the INTA session, the sentiment in the room was one of a post-mortem. “Exactly where did this ACTA drive the crazy train off the nearest cliff?” Even though the ultimate vote in the European Parliament plenary still remains, the vote some time July 2-5, the sentiment was clear: it’s over. (Hint: it’s actually not. Not at all.)

Everybody in the press conference reiterated at today’s vote would not have had this outcome without energetic and persistent activity from citizens, urging MEPs to oppose ACTA. Yes, that’s you: you should pat yourself on the shoulder here.

In the press conference, we also learn that the reason for the large majority in INTA against ACTA was due to Polish MEPs not following the party lines, but referring to their home constituencies and saying they couldn’t do anything but reject. This changed the majority from harrowingly even between adoption and rejection, to having a safe margin on the side of rejection. It is a reasonable assumption that this phenomenon will carry over to the parliament at large.

Thank you, Poland!

5-0 to the Internet. Now, on to the final vote in July and ACTA’s final dismissal.

(This article is also published at falkvinge.net.)

About The Author

Rick Falkvinge is a regular columnist on TorrentFreak, sharing his thoughts every other week. He is the founder of the Swedish and first Pirate Party, a whisky aficionado, and a low-altitude motorcycle pilot. His blog at falkvinge.net focuses on information policy.

Book Falkvinge as speaker?

Source: Final Europarl Committee Rejects ACTA: Internet-Lobbyists, 5-0.

TorrentFreak: ACTA Showdown Coming Up – Man Your Barricades

This post was syndicated from: TorrentFreak and was written by: Rick Falkvinge. Original post: at TorrentFreak

actaFor reasons I wrote on TorrentFreak in my last article, ACTA lives or dies globally with the vote in the European Parliament. Therefore, that’s where all our energy should be directed to preserve the liberties of the net and ourselves.

It is true that there are other horrific backroom deals in the process – the Trans-Pacific Partnership, notably – but a visible defeat of ACTA due to public outrage will be sure to have effects on TPP, as well as on all other attempts to legislate some middlemen’s right to profit at the expense of our civil liberties. The opposite also holds true: if ACTA passes in the European Parliament despite us having held rallies across pretty much all of Europe, the damage to democracy, to the net, and to our civil liberties is going to take two decades to repair.

Such a defeat would be a concession that the European Parliament is not an elected body of representatives, but a doormat for so-called “corporate stakeholders” – the monopolists of yesterday who are threatened by our next generation of entrepreneurs at every level.

So this is it. Man your barricades.

The ACTA approval or rejection process in the European Parliament consists of a so-called “responsible committee” recommending the European Parliament as a whole to accept or reject the treaty. All proposals have such a responsible committee. In the case of ACTA, the committee is “International Trade”, known by its abbreviation, INTA.

But before INTA makes its recommendation to accept or reject, four other committees have left recommendations to INTA from their own respective point of view, and INTA is expected (but not required) to weigh their recommendations into INTA’s final recommendation to European Parliament. The four other committees are Industry (ITRE), Development (DEVE), Legal Affairs (JURI), and Civil Liberties (LIBE). All four of them have voted to recommend INTA to recommend a rejection in turn (yes, the roll of red tape is quite long).

Meanwhile, the proposed decision on INTA’s table is to recommend a rejection of ACTA, but the corporate monopoly interests are fighting harder by the hour to change this into an adoption. Therefore, we must fight, too. INTA makes its decision this Thursday – on June 21, around 10:00 Brussels time. This recommendation will weigh very heavily on Parliament’s final vote.

In this game, the proponents of ACTA are currently trying to get the vote postponed, seeing that public opinion is currently horribly against it. (This is politics as usual – it’s pretty much like the ACTA opponents were trying to stall a vote before the public had woken up to what was going on.) This game is far from over – party lines in the European Parliament can and do shift at the last minute, and the individual voting Members of the European Parliament are not bound to toe those party lines anyway.

So some people are trying to push for an outright adoption of ACTA by the European Parliament. The person leading that ratification effort in INTA is the Swedish Christofer Fjellner, who has tabled an amendment to INTA’s meeting – an amendment to change the decision to recommend European Parliament to accept ACTA.

Some important people have also invited themselves to INTA’s meeting in order to sway the vote. The public can’t do that, of course. But we can contact the Members of European Parliament before the meeting – and that’s exactly what we need to do. To make that easier, I have set up a mailing list at europarl-inta@falkvinge.net that goes to all the MEPs on the INTA committee. If you want inspiration of what to send, I have a sample letter over at my own blog. Above all, remember to be courteous as a citizen voicing your concern, and being clear that you urge them to vote for a rejection. (You don’t need to live in Europe to do this – ACTA is a global concern.)

For those on the outside of Parliament, the institution seems like an impenetrable fortress. Once you get on the inside, though, you realize that citizens’ voices are heard very clearly. It’s our job to make that happen between now and the final vote on the floor on the European Parliament on July 3.

Send a mail to INTA right now, and then, let’s build an overall showdown campaign between the INTA vote on June 21 and Parliament’s vote on July 3, spanning all the major tech sites, to make sure the citizen outcry becomes the stuff of legend for decades to come in the European Parliament.

About The Author

Rick Falkvinge is a regular columnist on TorrentFreak, sharing his thoughts every other week. He is the founder of the Swedish and first Pirate Party, a whisky aficionado, and a low-altitude motorcycle pilot. His blog at falkvinge.net focuses on information policy.

Book Falkvinge as speaker?

Source: ACTA Showdown Coming Up – Man Your Barricades

flattr this!

[Медийно право] [Нели Огнянова]: ACTA в ЕП: остава гласуването в INTA и пленарно гласуване

This post was syndicated from: [Медийно право] [Нели Огнянова] and was written by: nellyo. Original post: at [Медийно право] [Нели Огнянова]

На 21 юни от 10 часа  последната парламентарна комисия ще гласува становище за  ACTA.  Проектът препоръчва на ЕП да отхвърли споразумението.

Постъпили са три проекта за изменения в становището. Два от тях  – на членове на ЕНП – препоръчват на ЕП да даде съгласие при определени условия, а третият – да се изчака решението на Съда на ЕС.

Защо не трябва да се допусне одобряване на изменение – от FFII.

От България в INTA – Метин Казак;  съставът.

TorrentFreak: Why ACTA Lives Or Dies With The Vote In The European Parliament

This post was syndicated from: TorrentFreak and was written by: Rick Falkvinge. Original post: at TorrentFreak

A trade agreement such as ACTA can only be enforced by a larger economy against a smaller, for two reasons. First, the preferred means of enforcement is trade embargoes or penalizing tariffs – and when one part enforces those against a mutual trade road, both economies suffer, but the smaller suffers more.

To take a real-world example, the United States’ embargo against Cuba hurt Cuba immensely, but barely the United States at all (save for the sudden absence of decent cigars). Also, Cuba would have been hurt just as much, if Cuba had initiated the trade embargo. A larger economy can hurt a smaller, but not the other way around.

The second reason is also the second method of enforcement, which would be military. A larger economy can ultimately impose its terms of trade on a smaller economy by the rattling of weapons, where the larger economy will have the resource advantage.

ACTA has been designed as a global treaty, and yet only two of the world’s three largest economies have been involved in its creation. China, #3, has been left out of negotiations – which is odd, given that ACTA is designed as an anti-counterfeiting agreement, and all of the countries known for counterfeit goods have been left out of the agreement. That leaves economies #1 and #2.

The ACTA agreement is primarily being pushed by trade representatives and industries in economy #2.

(The three largest economies of the world are, in descending order, the European Union, the United States, and China.)

As we have already seen, the world’s #2 economy – the United States – cannot impose its will on the world’s #1 economy – the European Union – through trade sanctions, and military action is politically and economically impossible. Therefore, if the European Union should choose to tell ACTA and its proponents to take a hike, it is effectively dead in the entire world, regardless of who else signs it in economy #4 or smaller. But if the US and EU were to agree voluntarily on this agreement, the combined economic power of the two largest economies will be plenty enough to bring everybody else in line.

There is exactly zero chance of the United States voluntarily backing out of ACTA, declaring it unconstitutional, ineffective, or whatever other negative term. Every legal body that would have had the compentence to do so – including Congress – have been kept out of the loop. This show goes down in the European Union.

Fortunately, nobody can keep this treaty from coming to a vote on the floor of the European Parliament, in the one elected body of the world’s largest economy. That happens some time in the parliamentary session of July 2-5.

No matter what you may have heard, ACTA is not dead. This beast is very much alive and for every cent us liberty activists spend on throwing it out, the corporations who want to own our culture and knowledge spend thousands on getting it passed. If you think you can sit back and relax now, those corporations couldn’t be better off – for they are moving in for the kill, lobbying-wise, as the final vote approaches in early July. If us activists consider the battle over, we will lose something that will take decades to repair once we’ve even started repairing it.

The good news is, that with the SOPA battle in the United States, we learned how to do this. We know that we can make a difference. When I spoke to the office of a Member of European Parliament (MEP) last week, they told me that one mail every other minute is practically a deafening torrent of citizens, impossible to avoid (unlike lobbyists). We know that 30 mails per minute – polite, honest, courteous, personal mails – is a pigshit number compared to what we can accomplish when we really get organized. Also, of course, we can (and should) call those MEP offices as the vote appears, in addition to mailing them.

We can win this. We know that we can win this. But we will not win it without fighting. We are only winning, barely winning, because of the demonstration of strength in the February 11 rallies. Now’s when we need to keep that up.

Last week ended well with three key committees recommending that the European Parliament reject ACTA as a whole. There are three votes left. The first is the vote in the Development Committee (DEVE) tomorrow (Monday), which will vote on whether ACTA adversely impacts third world health. Yeah, we know it does, but several bureaucrats are prepared to overlook that problem or whitewash it. It is our job to make them understand that we’re holding them accountable. You should let them know you care, whether you live in Europe or not.

The second vote happens on June 20. It is the final vote before the European Parliament floor. On June 20, the INTA committee – the committee responsible for international trade, and therefore “owning” the question of ACTA within the European Parliament – will summarize the opinions of the previous committees, mix in its own, and recommend the European Parliament as a whole to vote yes or no to ratifying the treaty.

That final, crucial vote happens some time in the July 2-5 parliament session in Strasbourg. That’s where ACTA lives or dies.

As the two next crucial votes approach, I’ll take the liberty to remind you here on TorrentFreak and on my own blog. For now, make sure to send a mail to those DEVE committee members!

About The Author

Rick Falkvinge is a regular columnist on TorrentFreak, sharing his thoughts every other week. He is the founder of the Swedish and first Pirate Party, a whisky aficionado, and a low-altitude motorcycle pilot. His blog at falkvinge.net focuses on information policy.

Book Falkvinge as speaker?

Source: Why ACTA Lives Or Dies With The Vote In The European Parliament

flattr this!

[Медийно право] [Нели Огнянова]: ACTA в EП: три комисии срещу споразумението

This post was syndicated from: [Медийно право] [Нели Огнянова] and was written by: nellyo. Original post: at [Медийно право] [Нели Огнянова]

Новината, така както се появява в The Hollywood Reporter  : и трите комисии, които днес гласуват, са срещу споразумението.

Някои протоколи от времето на преговорите станаха публични в навечерието на днешните гласувания -

Meeting notes Paris 2008
Meeting notes Rabat 2009
Meeting notes Seoul 2009
Meeting notes Guadalajara 2010

с коментар на EDRI  какво е успяла да постигне в преговорите Европейската комисия и какво – не.

[Медийно право] [Нели Огнянова]: ACTA в ЕП: комисии

This post was syndicated from: [Медийно право] [Нели Огнянова] and was written by: nellyo. Original post: at [Медийно право] [Нели Огнянова]

Информация от EDRI за  графика  на комисиите в ЕП относно АСТА, както и за пленарното гласуване.

Българските евродепутати  са постигнали консенсус по този въпрос – или поне така беше съобщено през февруари.

Комисия
INTA Вероятно гласуване 21 юни
JURI Обсъждане  30 май
Гласуване  31 май, ca. 10:30am
ITRE Гласуване  31 май, ca. 10:00am
DEVE Вероятно гласуване 4 юни
LIBE Гласуване 31 май, ca. 12:10
PETI Изслушване 19 юни
 Пленарно гласуване: 3 юли 2012

[Медийно право] [Нели Огнянова]: ACTA в Холандия: парламентът дефинира приоритетите на политиката към авторските права

This post was syndicated from: [Медийно право] [Нели Огнянова] and was written by: nellyo. Original post: at [Медийно право] [Нели Огнянова]

Холандия е една от държавите, които не са подписали АСТА. На 29 май парламентът в Холандия се ангажира да не ратифицира АСТА  и да не сключва нови договори, подобни на това споразумение.

И повече – като взема повод от АСТА – парламентът определя приоритетите  на политиката към авторските права:  да се реализират възможностите за растеж, които интернет дава, чрез нови бизнес модели за предоставяне на легално съдържание.

Из резолюциите:

 • отбелязва, че договори като ACTA водят до по-нататъшно формализиране на авторското право на международно ниво,
 • отбелязва, че тези договори е  много трудно да бъдат променени, в резултат от което могат да бъдат допълнителна пречка за бъдещите реформи на законодателството за авторското право,
 • отбелязва, че стриктното прилагане на интелектуалната собственост в интернет не е решение за продължаващите трудности по отношение на закона за авторското право и влияе върху свободата в интернет,
 • изисква правителството да гласува против нови подобни договори,
 • изисква правителството да   съсредоточи политиката за авторските права върху икономическите възможности за растеж, които интернет дава,  посредством inter alia  нови бизнес модели за предоставяне на легално съдържание.

Bits of Freedom

TorrentFreak: ACTA: Unredacted Docs Show European Commission Negotiation Failures

This post was syndicated from: TorrentFreak and was written by: enigmax. Original post: at TorrentFreak

actaThis week and next there will be several key votes in European Parliament Committees on ACTA, the controversial Anti-Counterfeiting Trade Agreement.

In advance of these votes, European digital rights group EDRi and AccessNow managed to obtain documents showing European Commission notes on four of the earlier negotiation rounds.

The notes, which were previously redacted, cover the meetings in Paris during 2008, Rabat and Seoul in 2009 and Guadalajara in 2010. EDRi have conducted their analysis and are disappointed with their findings.

“The documents made public today provide an extensive guide to the failures of the European Commission to negotiate effectively on behalf of European citizens and businesses. They also provide an insight into the ways in which the Commission’s public relations ‘spin’ seeks to hide these failures,” EDRi explain.

Ever since the very existence of ACTA was confirmed, the issue of transparency (or lack of it) has been high on the agenda. Little surprise then that this area is the first to receive criticism.

“From the earliest stages, the Commission made weak and unsuccessful efforts to have a transparent process,” EDRi reports. “The EU ultimately agreed to work to keep all versions away from the public.”

The documents also show that the Commission failed to handle the United States effectively, having agreed to be bound by a confidentiality agreement that created a huge advantage for the US.

“Specifically, [the agreement] permitted the US to show ACTA documents to ‘selected stakeholders’ under non-disclosure agreements while the EU had no equivalent mechanism, thereby giving a big advantage to the stakeholders selected by the US authorities,” EDRi add.

Perhaps of even more concern were problems closer to home experienced with the Swedish Presidency of the European Council. At one stage the Presidency proposed not keeping other Member States in the picture “..with the explicit intention of preventing Italy and the United Kingdom from raising concerns about penal sanctions for online infringements.”

The much-discussed “3 strikes” regime for dealing with illicit file-sharing also raises its head as a thorny issue. After the Commission first denied but was then forced to admit that negotiations on disconnections for infringement had taken place, it later said that all such proposals had been completely rejected. However, the meeting notes show no such discussion or conclusion.

The criticisms by EDRi continue through several more pages of apparent failures, including that the Commission knew that it was lying when it said that ACTA is “only about enforcement and not about substantive law.” For Europeans, EDRi’s conclusion is damning.

“The comprehensive failure of the European negotiators is concerning for a number of reasons, and begs the question of what kind of influence the EU would have in the unelected ACTA Committee if the Treaty passed and was implemented.

“It also underlines the fact that this agreement, from beginning to end, was driven by the United States — the documents were drafted in the image of US copyright law, do not include particular aspects of IP that are considered important to the European economy, and even on such seemingly trivial aspects, like defining what is meant by ‘digital environment’ could not be achieved by the European representations,” EDRi concludes.

So what next for ACTA?

“There are four committee votes coming up – three this week and one next week,”
EDRi Executive Director Joe McNamee told TorrentFreak. “It is now or never.”

The four newly unredacted documents can be found below (pdf)

Paris 2008
Rabat 2009
Seoul 2009
Guadalajara 2010

Source: ACTA: Unredacted Docs Show European Commission Negotiation Failures

flattr this!

[Медийно право] [Нели Огнянова]: ACTA/IPRED/TPPA/SOPA/PIPA – или просто НК?

This post was syndicated from: [Медийно право] [Нели Огнянова] and was written by: nellyo. Original post: at [Медийно право] [Нели Огнянова]

Един от най-употребяваните аргументи в защита на АСТА беше Какво толкова, в българското право вече имаме тези разпоредби.

На път са нови разпоредби – този път в НК. Постъпват нови  предложения, които търсят подкрепа. Оказва се, правоносителите в България  искат още от държавата. Разширено поле на наказателните мерки в областта на интелектуалната собственост и повишаване на предвидените санкции.

Това е познато от 2007 – IPRED2 се опита да предвиди санкции за подбудителство и помагачество, както и санкции за крайните потребители след дълги уточнения за търговската цел и търговския мащаб  при нарушенията на интелектуалната собственост.

Тогава IPRED2 не мина, не мина и проектът на WIPO за сродните права на радио- и телевизионните организации,   не мина (поне засега) и ACTA – споразумение, което според Правната служба на ЕП  отново не взема предвид исканията на парламента, направени при обсъждането на IPRED2.

Тези проекти съвсем не са изоставени, те ще се връщат отново и отново в дневния ред на ЕС, международните организации и държавите. Ще се връщат под натиска на правоносителите, особено на някои категории. Вече се връщат.

Българският парламент гледа промени в НК.  Предложенията за промени във внесения проект винаги е добре да получат широка гласност. Ето за какво се настоява:

 • Ангажиране отговорността за приготовление или за подбуждане към престъпление по чл. 196 от проекта. Въвеждането на този състав ще позволи да се ангажира отговорността на лицата, които не извършват пряко престъпното посегателство, а организират или подбуждат към това други лица. Ще се обхванат и случаите, когато е осъществено приготовление за извършване на престъпление. При залавяне на извършителите, подбудителите не носят отговорност. За да се избегне тази несправедливост, е редно да се криминализира и тази форма на престъпна дейност.
 •     Предлагаме в проекта да бъде отразена диференциацията в степента на обществена опасност на отделните обекти, която да рефлектира в различните санкции, с най-високи наказания по отношение посегателствата върху търговски марки. По отношение на състава, касаещ търговската марка, санкцията да бъде увеличена до шест години лишаване от свобода и глоба не по-малко от две хиляди лева.
 •     Плагиатството се включва сред престъпленията от общ характер, докато при сега действащият НК престъплението по чл. 173 бе включено сред престъпленията, по отношение на които наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия т.е. престъпления от частен характер.
 •     За разлика от сега действащия текст, регламентиращ плагиатството – чл. 173 от НК, в проекта е разширено приложното поле на текста, като към обектите на закрила се добавят и обектите на сродни права – т. 2 на чл. 193.
 •     Подробна аргументация относно необходимостта от завишаване на санкциите за престъпления срещу интелектуалната собственост е изложена по-горе в мотивите по чл. 262 от проекта, която е аналогично приложима и по отношение престъпните посегателства срещу авторското и сродните му права. В тази връзка предлагаме по отношение на двата основни състава по ал. 1 и ал. 2 на чл. 195, санкцията да е до 6 г. лишаване от свобода и глоба не по-малко от две хиляди лева (също по аналогия със санкциите по чл. 196).
 •     По отношение на особения субект следва отново да се отбележи, че икономическият характер на престъпленията против интелектуалната собственост предполага, че в повечето случаи те се извършват посредством юридическо лице. В тази връзка, при този вид престъпления, за да не се осуетява наказателното преследване срещу управителните органи на дружествата за извършваната от тях незаконна дейност под предлог, че наказателната отговорност е лична и те не знаят какво се случва в управляваните от тях предприятия, е необходимо да се предвиди и наказателна отговорност за длъжностните лица, извършили съответните деяния.

Блатечки е гладен и това ще трае дълго.

Пейо е писал днес.

Grigor Gatchev - A Weblog: И отново ACTA, под ново име…

This post was syndicated from: Grigor Gatchev - A Weblog and was written by: Григор. Original post: at Grigor Gatchev - A Weblog

“Интернет общество” са забелязали един нов законопроект. Ето тяхната страница по въпроса.

Както и следва да се предполага, въпросният законопроект е с анонимни вносители. Съдържанието му обаче е буквално подпис на лобито на интелектуалните феодали – същите, които подкрепяха ACTA. И намеренията вътре са същите, ако и маскирани под други мотиви.

Нещо повече. На много места в предложението директно се говори за “изключителни права”. Което е измамно-благоприличният начин да се каже “монополни права”. Става това, за което преди години пишех и ми се смееха – че интелектуалните права са по своята същност монополни права, и че уважаващата себе си икономика е редно да ги ограничава, вместо да ги защитава. Иначе вместо антимонополно получаваме про-монополно законодателство, с всички последствия.

Прочетох изваденото на страницата на “Интернет общество”. За пълен анализ, уви, нямам време. Съвсем накратко:

Мотивът на законопроекта е основно защитата от фалшифициране на стоки – само по себе си легитимно и благородно нещо. Покрай него обаче са вмъкнати и на практика всички положения от ACTA, които ни уплашиха с основание. Ако мине.

Като начало, понятието “интелектуална собственост” се формулира като обхващащо не само патенти, търговски марки и търговски тайни. Към него се добавят промишленият дизайн, географските означения, топологията на интегрални схеми, породите животни и сортовете растения.

Какво означава това? Промишлен дизайн е всичко, което отразява “конструкцията” на стока. Повечето от него са очевидни неща, от типа на “масата има четири крака” – обявяването им за интелектуална собственост би било от изгода за интелектуалните феодали, но е смърт за промишлеността и иновациите. Част от промишлените дизайни наистина е разумно защитима като интелектуално право, но това и сега се постига чрез патенти и в някои случаи чрез авторско право. Следователно разширяването на категорията цели единствено ползата за феодалите и вредата за промишлеността и иновациите.

Географските означения като интелектуална собственост са напълно неясни. Кой е собственик на името “Витоша” или “Черно море”? Кой трябва да му е собственик? И какво ще стане с понятия като “балкански кашкавал” и “кашкавал Витоша”, ако тези географски понятия станат нечия собственост?… Въпрос с понижена трудност, естествено. Собственикът ще си поиска пари за използването им. Производителите ще си включат този разход в цените. В крайна сметка “едни хора” ще се нагушат с пари от джобовете на всеки, понеже са станали собственици на… географско наименование. Щеше да е смешно, ако не беше толкова скандално.

Топологията на интегрална схема в пълната си точност е интегралната схема, и като такава е защитима и сега, и чрез авторско право, и чрез патенти. Отново възниква въпросът защо е нужно да се защитава излишен брой пъти.

Защитаването на породи и видове животни и растения пък според мен е скандално. На практика всички породи и сортове, използвани в земеделието, са създадени преди по-малко от 70 години – тоест, ще се окажат все още в авторски права. Ефект: виж абзаца за географските наименования.

Като продължение, понятията какво представлява нарушаване на тези “интелектуални” или “изключителни” (повтарям: чети “монополни”) права се разширяват значително. Доскоро за нарушение се смяташе точно или почти точно подобие. Предложението е при “сходство” също да се говори за нарушение. Какво е “сходство” предвидливо не се уточнява. Както веднъж беше казал един мой познат, “ами емблемата на моята фирма е подозрително сходна на тази на “Пепси” – и двете са кръгли”.

Също така, се предвижда наказание глоба не по-малко от пет хиляди лева за подбуждане към престъпление по описаните членове. Ще оставя на читателя да се сети дали изказване, че такъв закон е несправедлив, не съставлява от “достатъчно” юридическа гледна точка подбуждане към нарушаването му.

Най-сетне, предвижда се предметът и средствата на престъплението да се отнемат в полза на държавата и унищожават, независимо чия собственост са. Което поражда куп безумни казуси. Ако например аз използвам крадена лека кола при извършването на престъплението, или градския транспорт? Те трябва да бъдат иззети и унищожени, въпреки че редното положение е собственикът на колата да си я получи, а градският транспорт да продължи да работи. Иначе казано, този закон предвижда интересите на интелектуалния феодал да да се защитават дори за сметка на правата и собствеността на невинни трети лица. Тоест, в закона се записва априори неравенство пред закона. (Други примери показват това намерение още по-добре.)

В областта на авторското право се предвиждат далеч по-строги наказания за плагиатство. Идеята е благородна, но плагиатството като престъпление в България клони към нулата и при сегашното положение. Какво поражда нуждата от тази строгост? Освен необходимост от “оправдаване” на суровост на предложението другаде, където тя е неприемлива?

Прочитането на мотивите веднага дава отговора. Те повтарят известната ни вече песен, че светът съществува от ограбване на бедните творци, които заради това мрат от глад. И, разбира се, предписват известното ни вече лекарство. Всъщност наказанието за плагиатство е благороден повод да бъдат легитимирани тези мотиви, и да бъдат използвани вече където е нужно на “мотиваторите”.

И за да е сигурно, че мотивите няма да бъдат забравени, “където е нужно”-то е още в следващия абзац. Простичко и директно: който използва или записва чужд обект на авторско право – до шест години и не по-малко от две хиляди лева. (Ама сте искали да си правите резервно копие на поиздраскания вече законно закупен диск?) За подбуждане към престъпление по този член – не по-малко от пет хиляди лева. (Изказване, че не е справедлив…) Средствата на престъплението – задължително се отнемат и унищожават, без значение чия собственост са.

Разбира се, нещата не спират дотук. Малко по-надолу в списъка на типичните престъпници четем: “… интернет доставчици, които прехвърлят отговорността от собственото си неправомерно поведение върху потребителите на Интернет…”. За да няма никакво съмнение какво се има предвид, е пояснено: “В действителност противозаконната дейност се организира от управителите на дружествата или упълномощените от тях лица, като приходите от незаконната дейност постъпват в патримониума на фирмата – нарушител. Именно тези длъжностни лица (по новата дефиниция в проекта) имат пряк интерес и изгода от нарушението, което в повечето случаи формално се извършва от служители, работници или потребители/клиенти.”

Доколкото ми е известно, от доста години в България няма или почти няма Интернет доставчик, който реално да осъществява нарушение на авторски права, пряко или косвено. Достатъчно често споменаван факт е и че доставчиците просто не могат да спрат потребителите си да обменят незаконни файлове – технологиите за споделяне са твърде много пред тези за спирането му, и напредват по-бързо от тях. Но лъжата упорито бива експлоатирана. Писал съм и защо – защото интелектуалните феодали много искат доставчиците да бъдат заставени да вършат безплатно една работа, която си е открай докрай работа на праводържателите, много скъпа е и ще изпокара доставчиците с клиентите им. Ако трябва да си платят за тая работа, няма да им е приятно. Затова и те предпочитат да им я плащат данъкоплатците и Интернет потребителите, тоест аз и ти, читателю. Иначе казано, този закон е поредното “я да издействаме една наша скъпа и неприятна простотия да бъде плащана от джоба на потърпевшите от нея”.

Какъв ефект да очакваме от това предложение? Повечето хора мислят за и се мотивират от ефектите му върху свободата в Интернет, които могат да бъдат много неприятни. За мен обаче е далеч по-страшен ефектът му в друга област – фармацията. Не случайно основният спонсор на ACTA бяха не Холивуд, а големите фарма-компании. Става дума за съсипване на търговията с (иначе напълно законните) генерични лекарства, които са десетки пъти по-евтините аналози на скъпите оригинални фирмени маркови лекарства.

В много законодателства генеричното наименование на една субстанция може да бъде защитено чрез монополно право – авторско, търговска тайна или друго. А в почти всички законодателства лекарството е длъжно да носи в описанието си това генерично наименование (в българското – също). В някои законодателства дори самата формула на лекарството може да бъде поставена под някой вид монополно право. Не зная как е в България, но съществуващите международни споразумения (напр. ТРИПС) дават възможност такава държава да поиска от България съдействие срещу нарушение съгласно нейните закони, и така да блокира търговията дори с напълно законно в България лекарство… Оттук нататък остава да съберем две и две. Едното “две” – какво ще стане с болните, ако в аптеките останат само десетки пъти по-скъпите оригинални маркови лекарства. И другото “две” – какво ще стане с прочутата в много страни с добро българска фармацевтична индустрия, която произвежда почти само генерици.

… Чудя се няма ли как да се криминализира внасянето на законопроекти, които нарушават основни граждански права. Предполагам, че няма. Но има други начини подобно внасяне да бъде изкарано през носа на вносителите. И може би е време да се заемем с тази задача.

И първата стъпка е да предупредим колкото се може повече хора, по колкото се може повече начини, че мераклиите за интелектуални феодали не са се предали. Че действат пак. И че може би е време да действаме пак и ние.

TorrentFreak: Pirate Party Presents ACTA Alternative to European Parliament

This post was syndicated from: TorrentFreak and was written by: Ernesto. Original post: at TorrentFreak

“Today’s copyright legislation is out of balance, and out of tune with the times. It has turned an entire generation of young people into criminals in the eyes of the law, in a futile attempt at stopping technological development.”

These are the first words of a new book that two Pirate Party icons shared with all members of the European Parliament this week. copyright reformIn a time where copyright laws increasingly violate basic human rights, Pirate Party MEP Christian Engstrom and Rick Falkvinge want to break this trend.

Instead of merely pointing out what is wrong with current proposals such as ACTA, they’re going a step further by offering alternatives.

“We feel that there are many people who know that the Pirate Party is unhappy with copyright legislation as it stands today, but who are unaware that we have a constructive proposal as to how it should be reformed. We are not just complaining,” Christian Engstrom told TorrentFreak.

In the early years the Pirate Party was often jokingly characterized as a bunch of spotty nerds who simply want free stuff. While this perception has changed somewhat in recent years, especially when Christian Engstrom joined the European Parliament, there is still a need to clarify the Party’s position.

“We wanted to explain why this issue is about preserving fundamental rights on the internet, and not just about getting free films or pop music,” says Engstrom.

“The battle over ACTA has made many politicians aware of the fact that freedom on the internet is an issue that citizens (a.k.a. voters) care about, but most mainstream politicians are not very familiar with the issue.”

The book gives a broad overview of how the current copyright monopoly is starting to degrade free speech and people’s privacy. Internet censorship proposals have become commonplace and alleged pirates are punished without due process, all without any clear evidence that more stringent measures actually cause a decline in piracy.

Therefore, one of the key issues of the book is to offer alternatives. The Pirate Party doesn’t want to abolish copyright, they want to reform it. For example, the moral rights of authors would remain unchanged, but all non-commercial copying would be legalized. In addition, DRM woud be banned entirely.

“I am hoping that the book will be helpful in that respect, and that the timing is quite good right now. If we manage to stop ACTA, the natural question becomes ‘okay, so what should we do instead?’ Then we have a realistic and sensible answer,” Engstrom told us.

Those who are interested in reading the book can download it for free in several formats. A paper version is also available on the self-publishing platform Lulu.

Source: Pirate Party Presents ACTA Alternative to European Parliament

flattr this!

[Медийно право] [Нели Огнянова]: ACTA: Европейският надзорник за лични данни предупреждава

This post was syndicated from: [Медийно право] [Нели Огнянова] and was written by: nellyo. Original post: at [Медийно право] [Нели Огнянова]

Европейският надзорник за лични данни предупреждава, че ACTA и други мерки от този тип предвиждат безпрецедентен достъп на доставчици до дейността на техните потребители онлайн.

Това не е новост:  известно е, че по повод правата на интелектуална собственост има намерения за глобален мониторинг върху онлайн поведението и комуникациите и АСТА е такъв инструмент (за приватизиране на цензурата онлайн).

Евентуалната дата на вота  в ЕП е 29 май.

Прессъобщение на ЕНЗЛД от 24 април 2012